Me, Myself& I (כתיבה לנשמה): כל מה שנכון

B u t t e r fly (פרפרים): אמת היא הדבר הנכון, עובדה. גם אם היא מכוערת, פוגעת, מפחידה, היא תמיד עדיפה ותמיד מתגלה בשלב כזה או אחר. אמת היא מה שמרגיש נכון, מה שמדבר מתוכנו. אפשר להתנגד לה או להתעלם ממנה, אבל היא תמצא את דרכה החוצה. אמת היא דבר פנימי - תחושות ורגשות, אבל גם עובדות בשטח - דבר שקרו או דברים שישנם. אמת היא מסוג הדברים שמתחילים להעריך בשלב כלשהו בחיים, כי להגיד את האמת לפעמים זה הדבר הכי קשה, אבל הכי עדיף.

Advocate (Sonder): ההפך משקר. אמת היא כנה, אמת היא עירומה, חשופה, לעתים מכוערת ומפחידה. אני אומנם לא בדיוק מסבירה מה היא אמת, אלא רק מתארת אותה - אבל זאת הדרך הכי טובה שלי לענות לשאלה הזאת.

ג'וקר (why so serious?): האמת נמצאת מחוץ לעולם שלנו. אני לא יודע מהי האמת, כי ובגלל שהעולם הזה מדומה, וכל דבר בו הוא שקר, כולל אנחנו.

alice_ols (החיים האלה): דבר שאתה מאמין שהוא נכון

moon silk (*): שאלה מעולה. החלטתי לחפש את ההגדרה בויקיפדיה וזה מה שמצאתי: אמת היא חלק מתחומי המחקר של הלוגיקה הפילוסופית ושל תורת ההכרה (אפיסטמולוגיה). למשפטים, פסוקים, טענות, קביעות, רעיונות, אמונות, וכו' יכול להיות ערך אמת (ואז הם נקראים "נושאי אמת", "בעלי ערך אמת", או "אמיתיים") או ערך שקר ("בעלי ערך שקר", "שקריים"). ישנן כמה תאוריות בדבר האמת שפותחו בידי פילוסופים ולוגיקנים. בהן: תורת הברירות טוענת שהאמת ניכרת מעצמה, ואינה צריכה ראיה. (בספרות תורנית מכונה "האמת עד לעצמה"). תורת ההתאמה של האמת גורסת כי האמת תואמת למציאות האובייקטיבית. לפיכך, טענה היא אמיתית רק אם היא מביעה את מצב העניינים בעולם. שלום רוזנברג המחיש תורה זו באמצעות משל התצרף (הפזל): אני יודע שהצלחתי להרכיב את הפזל כראוי, אם התמונה שעל האריזה זהה לתמונה שהתקבלה על ידי הרכבת הפזל. תורת העקביות (קוהרנטיות) רואה באמת כל דבר התואם לקבוצת טענות כלשהי (כלומר, נובע מהן). בדרך-כלל קבוצת הטענות היא כזו שתתאר את העולם האמיתי באופן הטוב והשלם ביותר, לדעת בוחריה. שלום רוזנברג המחיש תורה זו באמצעות משל התצרף (הפזל): אני יודע שהצלחתי להרכיב את הפזל כראוי, אם הרכבתי את כל החלקים בלי שחלק כלשהו נשאר מחוץ לתמונה. תורת הקונצנזוס רואה רק בדברים, שקבוצה של מומחים בנושא הסכימו עליהם שהם נכונים, אמת. פרגמטיזם רואה "אמת" בהצלחה של תוצאות מעשיות של רעיון. ניתן לפרש כל אחת מהתורות הללו כהגדרה של טבעה הבסיסי של האמת (ומכאן גם של השקר), או כקריטריון לקביעת ערך האמת של טענות ומשפטים.

 (Dancing Through Life): משהו שניתן להוכיח

לילי בלו (MY FUCKIN LIFE): שאלה מצויינת. אני חושבת שאמת זה 1. באופן הרשמי אמת זה לומר את מה שנכון באופן היותר אישי זה לומר את מה שנכון עבורך ולך.

 (Big girls cry): אמת של מי?

Only-Me (The Secret): ההיפך משקר


דפים: 1