"פנימי גובלן": ראשייה,הגזרה המזרחית,דרום לבנון,1985