ישרא-בלוג: מחקר מסקרן על ישרא-בלוגרים - פנייה להשתתפות