דברים שרואים מכאן: אפילו סילבסטר בעצמו לא נהנה בסילבסטר