משהו מתרחש במחסן הפסנתרים: לאישה אחת היה כשרון לטבוע בתוך כל דבר.