חיים פילוסופיות והומור של (כבר לא) עוד נער בלוגיסט: איפה אני?