ספרנות, מידענות, אתרי ספריות: התחברתי, סוף סוף, לאינטרנט.