דיונים והכרעות בנוגע להפרת כללי האתר: ריבוי תלונות