דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
13/06/2019  230
14/06/2019  215
15/06/2019  261
16/06/2019  230
17/06/2019  221
18/06/2019  238
19/06/2019  35
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
01/2019  11,192
02/2019  9,737
03/2019  9,758
04/2019  9,473
05/2019  1,394
06/2019  4,626
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
01/2019  2,857
02/2019  2,877
03/2019  2,923
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,207
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
01/2019  55
02/2019  49
03/2019  54
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  22