דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
23/03/2017  1,059
24/03/2017  1,128
25/03/2017  1,321
26/03/2017  1,117
27/03/2017  1,074
28/03/2017  1,185
29/03/2017  144
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
10/2016  49,595
11/2016  36,899
12/2016  39,584
01/2017  36,563
02/2017  34,660
03/2017  33,199
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
10/2016  6,702
11/2016  5,942
12/2016  6,087
01/2017  5,702
02/2017  5,965
03/2017  5,372
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
10/2016  156
11/2016  156
12/2016  125
01/2017  130
02/2017  99
03/2017  140