דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
16/07/2017  1,196
17/07/2017  1,228
18/07/2017  1,150
19/07/2017  1,163
20/07/2017  1,183
21/07/2017  1,226
22/07/2017  149
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
02/2017  34,660
03/2017  36,354
04/2017  37,831
05/2017  36,340
06/2017  33,368
07/2017  24,945
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
02/2017  5,965
03/2017  5,681
04/2017  5,486
05/2017  5,867
06/2017  5,346
07/2017  3,788
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
02/2017  99
03/2017  148
04/2017  107
05/2017  112
06/2017  116
07/2017  62