דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
12/08/2017  1,226
13/08/2017  1,224
14/08/2017  1,034
15/08/2017  1,002
16/08/2017  960
17/08/2017  1,009
18/08/2017  147
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
03/2017  36,354
04/2017  37,831
05/2017  36,340
06/2017  33,368
07/2017  36,230
08/2017  19,398
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
03/2017  5,681
04/2017  5,486
05/2017  5,867
06/2017  5,346
07/2017  5,275
08/2017  2,761
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
03/2017  148
04/2017  107
05/2017  112
06/2017  116
07/2017  93
08/2017  73