דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
12/08/2019  271
13/08/2019  228
14/08/2019  227
15/08/2019  214
16/08/2019  213
17/08/2019  263
18/08/2019  6
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
03/2019  9,758
04/2019  9,473
05/2019  1,394
06/2019  7,639
07/2019  8,568
08/2019  4,496
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
03/2019  2,923
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  1,185
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
03/2019  54
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  15