דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
15/04/2018  498
16/04/2018  374
17/04/2018  400
18/04/2018  416
19/04/2018  459
20/04/2018  489
21/04/2018  42
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
11/2017  26,069
12/2017  42,171
01/2018  20,404
02/2018  13,414
03/2018  12,102
04/2018  8,831
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
11/2017  4,175
12/2017  3,895
01/2018  2,765
02/2018  2,534
03/2018  2,535
04/2018  2,121
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
11/2017  93
12/2017  51
01/2018  64
02/2018  42
03/2018  56
04/2018  64