דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
07/12/2018  332
08/12/2018  384
09/12/2018  359
10/12/2018  368
11/12/2018  299
12/12/2018  402
13/12/2018  25
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
07/2018  13,574
08/2018  10,897
09/2018  12,020
10/2018  12,690
11/2018  10,592
12/2018  4,297
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
07/2018  3,057
08/2018  2,469
09/2018  2,820
10/2018  2,958
11/2018  2,737
12/2018  1,100
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
07/2018  82
08/2018  51
09/2018  58
10/2018  58
11/2018  36
12/2018  15