דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
12/08/2018  180
17/08/2018  348
18/08/2018  210
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
03/2018  12,102
04/2018  13,847
05/2018  13,760
06/2018  13,686
07/2018  13,574
08/2018  5,130
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
03/2018  2,535
04/2018  3,040
05/2018  3,141
06/2018  3,161
07/2018  3,057
08/2018  1,272
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
03/2018  56
04/2018  80
05/2018  66
06/2018  60
07/2018  82
08/2018  25