דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
14/04/2019  359
15/04/2019  354
16/04/2019  342
17/04/2019  309
18/04/2019  323
19/04/2019  249
20/04/2019  63
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
11/2018  10,592
12/2018  10,981
01/2019  11,192
02/2019  9,737
03/2019  9,758
04/2019  5,978
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
11/2018  2,737
12/2018  2,843
01/2019  2,857
02/2019  2,877
03/2019  2,923
04/2019  1,727
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
11/2018  36
12/2018  52
01/2019  55
02/2019  49
03/2019  54
04/2019  31