דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
22/05/2017  1,243
23/05/2017  1,134
24/05/2017  1,120
25/05/2017  1,087
26/05/2017  994
27/05/2017  1,175
28/05/2017  849
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
12/2016  39,584
01/2017  36,563
02/2017  34,660
03/2017  36,354
04/2017  37,831
05/2017  32,213
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
12/2016  6,087
01/2017  5,702
02/2017  5,965
03/2017  5,681
04/2017  5,486
05/2017  5,306
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
12/2016  125
01/2017  130
02/2017  99
03/2017  148
04/2017  107
05/2017  99