דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
15/10/2017  980
16/10/2017  793
17/10/2017  870
18/10/2017  858
19/10/2017  750
20/10/2017  786
21/10/2017  512
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
05/2017  36,340
06/2017  33,368
07/2017  36,230
08/2017  32,980
09/2017  29,903
10/2017  20,660
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
05/2017  5,867
06/2017  5,346
07/2017  5,275
08/2017  4,791
09/2017  4,229
10/2017  3,160
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
05/2017  112
06/2017  116
07/2017  93
08/2017  112
09/2017  79
10/2017  55