דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
13/06/2018  461
14/06/2018  497
15/06/2018  455
16/06/2018  492
17/06/2018  467
18/06/2018  462
19/06/2018  173
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
01/2018  20,404
02/2018  13,414
03/2018  12,102
04/2018  13,847
05/2018  13,760
06/2018  8,630
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
01/2018  2,765
02/2018  2,534
03/2018  2,535
04/2018  3,040
05/2018  3,141
06/2018  2,000
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
01/2018  64
02/2018  42
03/2018  56
04/2018  80
05/2018  66
06/2018  34