דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
14/09/2019  350
15/09/2019  269
16/09/2019  241
17/09/2019  225
18/09/2019  215
19/09/2019  249
20/09/2019  88
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
04/2019  9,473
05/2019  1,394
06/2019  7,639
07/2019  8,568
08/2019  8,152
09/2019  6,227
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
04/2019  2,550
05/2019  385
06/2019  1,920
07/2019  2,105
08/2019  2,115
09/2019  1,317
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
04/2019  52
05/2019  7
06/2019  40
07/2019  51
08/2019  39
09/2019  17