דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
20/04/2017  1,152
21/04/2017  1,124
22/04/2017  1,302
23/04/2017  1,378
24/04/2017  1,187
25/04/2017  1,142
26/04/2017  69
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
11/2016  36,899
12/2016  39,584
01/2017  36,563
02/2017  34,660
03/2017  36,354
04/2017  31,758
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
11/2016  5,942
12/2016  6,087
01/2017  5,702
02/2017  5,965
03/2017  5,681
04/2017  4,594
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
11/2016  156
12/2016  125
01/2017  130
02/2017  99
03/2017  148
04/2017  92