דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
18/01/2018  432
19/01/2018  560
20/01/2018  547
21/01/2018  510
22/01/2018  537
23/01/2018  533
24/01/2018  137
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
08/2017  32,980
09/2017  29,903
10/2017  29,974
11/2017  26,069
12/2017  42,171
01/2018  16,325
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
08/2017  4,791
09/2017  4,229
10/2017  4,596
11/2017  4,175
12/2017  3,895
01/2018  2,126
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
08/2017  112
09/2017  79
10/2017  82
11/2017  93
12/2017  51
01/2018  49