דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
15/02/2019  343
16/02/2019  394
17/02/2019  336
18/02/2019  368
19/02/2019  314
20/02/2019  391
21/02/2019  176
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
09/2018  12,020
10/2018  12,690
11/2018  10,592
12/2018  10,981
01/2019  11,192
02/2019  7,345
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
09/2018  2,820
10/2018  2,958
11/2018  2,737
12/2018  2,843
01/2019  2,857
02/2019  2,210
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
09/2018  58
10/2018  58
11/2018  36
12/2018  52
01/2019  55
02/2019  43