דף כניסה גולב-אשרי החיים זה כאן
 
כמות כניסות לשבוע האחרון
16/10/2018  432
17/10/2018  362
18/10/2018  350
19/10/2018  396
20/10/2018  405
21/10/2018  404
22/10/2018  55
 
כמות כניסות בחצי השנה האחרונה
05/2018  13,760
06/2018  13,686
07/2018  13,574
08/2018  10,897
09/2018  12,020
10/2018  9,041
 
כמות קטעים בבלוגים בחצי השנה האחרונה
05/2018  3,141
06/2018  3,161
07/2018  3,057
08/2018  2,469
09/2018  2,820
10/2018  2,137
 
כמות מצטרפים חדשים בחצי השנה האחרונה
05/2018  66
06/2018  60
07/2018  82
08/2018  51
09/2018  58
10/2018  42