www.room404.net

תגובות לקטע: נר ברוח  הוספת תגובה חדשה


BoR|S (האתר שלי) , 10:46 17/5/2005:
פעם ראשונה שאני שומע על 2 ועל 3.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

 (האתר שלי) , 11:46 17/5/2005:
ואני לא שמעתי על 2 ו4.
אבל זה כי אני עצלנית שלא יוצאת הרבה מגבולות ישראבלוג.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

 (האתר שלי) , 12:36 17/5/2005:

והזבן לא עדכן כבר חודשים... לא ממש מעודכנת, הבחורה.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

 (האתר שלי) , 13:46 17/5/2005:
זה בכלליות לא מעודכן, אחרת היא הייתה שמה תמונה של החתולה של עידו, במקום התמונה של חדר 404.
בטח מהאייטמים ששוכבים במערכת כמה חודשים עד שמוצאים משבצת להעלות אותם.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

 (האתר שלי) , 14:31 17/5/2005:
היא התקשרה אלי לפני משהו כמו שבועיים לבקש עותק איכותי של התמונה. שלחתי לה, והיא אמרה שזה יתפרסם שבוע אחרי, ולקח קצת יותר.

כשהחלפתי את התמונה, האייטם בגלובס בכלל לא היה לי בראש. בכל מקרה, בתמונה כתוב "404", כך שזה יכול היה להיות איור לאייטם בכל מקרה.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

 (האתר שלי) , 14:35 17/5/2005:
הבנתי.

הרסת לי את התיאוריה.

תודה.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

 (האתר שלי) , 13:48 17/5/2005:
אני מכירה רק את אלה של ישרא

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

צביץ (האתר שלי) , 16:40 17/5/2005:
גם אותי? :)

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

שפיר (האתר שלי) , 17:18 17/5/2005:

מה כל כך סודי ברשימה הזאת?

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

 (האתר שלי) , 19:15 17/5/2005:
אין לינקים.

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

n , 22:21 17/5/2005:
?so does this, like, make you famous

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

 (האתר שלי) , 23:03 17/5/2005:
Ya, among the paper’s entire 5,000-readers readership

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה  ^

Morin (האתר שלי) , 00:48 18/5/2005:
אני קוראת ברסס את 1 ו-4, ונכנסת באופן מזדמן ל-5 ו-2. אשרי, קוראת "אינטר-נט" הינני!

הוסף תגובה לתגובה  קישור ישיר לתגובה

הוספת תגובה חדשה:

סוג תגובה:

 שם:
 email:
 
(או מספר הבלוג)   האתר שלי:
  מצב רוח: ריק                           בחר: ריק קול סבבי אה? סטנדרטי אוף עצוב עצבני
קוד אבטחה:
במשלוח התגובה אני מאשר/ת כי ידוע לי שהאחריות לתוכן התגובה היא עליי ולא על האתר ישרא-בלוג ומנהליו.  
שלח