לדף הכניסה של ישרא-בלוג
לדף הראשי של nana10
לחצו לחיפוש
חפש שם בלוג/בלוגר
חפש בכל הבלוגים
חפש בבלוג זהכינוי: 

גיל: 9

מלאו כאן את כתובת האימייל
שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:

הצטרף כמנוי
בטל מנוי
שלח

RSS: לקטעים  לתגובות 
ארכיון:


 
הבלוג חבר בטבעות:
 
4/2012

מגילת פול/ג'ורג'


א וידבר אלביס אל ג'ון ביום ההוא לאמור בלונדון ראיתי מעשים רעים רבים ואשמיד אותה: ויבהל ג'ון על חבריו פול וג'ורג' שגרים בעיר זאת וינסה לשנות את דעת אלביס לאמר אל-נא תשמיד את כולם הרי צדיקים גרים בעיר ולא תספה צדיק עם רשע: ויאמר אלביס אם-אמצא בלונדון חמישים צדיקים מתוך העיר והצלתי את כל המקום בעבורם: ויען ג'ון ויאמר הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדוני ואנכי עפר ואפר: ואם תמצא רק שני צדיקים בשם ג'ורג' בן-הרולד ופול בן-ג'יימס התשחית את העיר:       ויאמר אלביס אשחית אך אציל נפשם של שני צדיקים אלו: ויהי בשחת אלביס את לונדון ויזכור אלביס את-ג'ון וישלח את ג'ורג' ואת פול מתוך ההפכה בהפוך את-העיר אשר-ישבו בה פול וג'ורג':  ויעל פול מצוער וישב בהר וג'ורג' עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא וג'ורג':            ויאמר ג'ורג' לפול העולם נחרב ורק שנינו נשארנו והאנושות תיכחד אם לא נעשה כלום: ויפנה פול אל ג'ורג' לאמר מה רוצה אתה שנעשה: ויאמר ג'ורג' מציע אני שנשכב ותכנס להריון וכך נציל את האנושות: ויחשוב פול ברצינות ויסכים עם תוכניתו של ג'ורג' ויפשוט את בגדיו: ויאמר ג'ורג' חכה לי כאן הולך אני להביא ווזלין: ויבהל פול ודפיקות ליבו יגברו וירגיע את עצמו לאמר הירגע פול זה רק סקס אתה לא הומו: ויחזור ג'ורג' כשווזלין בידו ויתקדם לעבר פול ויעטוף את ידיו סביב חזו לאמר איך אנו הולכים לקרוא לילד:        ויאמר פול חשבתי על מרת'ה: ויצחק ג'ורג' ויאמר לא אמרתי לך את כל האמת: ויאמר פול מה רוצה אתה להגיד לי: ויתבייש ג'ורג' ויאמר גבר אתה ולא יכול להכנס להריון כי רחם אין לך אך הצעתיך לשכב עימי רק כי אוהב אותך אני ורוצה להחזיק אותך בלילה: ויתרגש פול ודמעות יעלו בעיניו ויחבק את ג'ורג':      וישכבו השניים בלילה ההוא ויפקוד אלביס את פול ויכנס פול להריון וילד את מרת'ה:

 

ב ויהי בגילוי פול את ספר הזכרונות של המלך בריאן ופול יושב בביתו ומדבר עם רינגו בן-ריצ'ארד: ויבהל פול עד מאוד כי נשי הוא ויאמר אל רינגו כי בעוד ארבע שנים וחמישים שנה כל הידע בעולם יהיה  בספרי הזיכרונות של המלך בריאן :          ויאנח רינגו למשמע גילויו הלא מעניין של חברו פול: ויאמר פול תאר לעצמך מה יקרה אם כל הידע בעולם יכתב בספר אחד יוכלו אנשים זרים לדעת הכל על מעשינו ופרטיות לא תהיה לנו: ויצחק רינגו ויקח את עותק ספר הזיכרונות בידו ויאמר פרטיותך כבר הופרה ומעשיותך כבר כתובות על גבי ספר זה: ויבהל פול ולא יבין על מה מדבר רינגו וישאל למה אתה מתכוון רינגו ידידי: ויפתח רינגו את ספר הזכרונות בעמוד תשע ותשעים ויקרא אהבתי אותך פול אך בחרת בלינדה על פני: וילבינו פניו של פול לאמר ג'ורג' הו ג'ורג' אהבתיו אך לאישה הייתי צריך להינשא: וישים רינגו את ידו על כתפו של פול וירגיע את פול באומרו אל דאגה בטוח אני כי ג'ורג' עדיין אוהב אותך: ויקח פול את ספר הזיכרונות מידיו רינגו ויגיע לעמוד שש וארבעים ויקרא בקול אותך אוהב אני עד מאוד רינגו: וידהם רינגו ויוציא את ספר הזיכרונות מידיו של פול: ויצחק פול ויאמר כל האמת כבר נמצאת בספר ובטוח אני שג'ון עדייך אוהבך: וישבו השניים ויקראו על אהובם פול על ג'ורג' ורינגו על ג'ון עד עלות השחר:

 

ג וילך פול אל-חדר בית-המלון אשר שוכן בו עם-ג'ון וירא כי ג'ון אינו שם: וילך וימצא את-ג'ון ויאמר ג'ון הנני רוצה לדבר ‏עמך:         ויאמר דבר-נא: ויאמר ליבי יוצא אל-ג'ורג' והוא אינו יודע על-כך: ויאמר לו ג'ון הו: ויאמר לו פול מה אעשה כי-‏ג'ורג' הוא אהובי: ויאמר לו ג'ון מאהבת סודי היה לו: ויאמר פול רעיון-טוב בפיך: ויאמר ג'ון אני יודע: וילך פול ויכתוב ‏ספר אהבה לאמור ג'ורג' הנני אוהבך מכל הנשים אשר על-פני האדמה: וילך וישם את-הספר במפתן-דלתו של-ג'ורג': ‏וילך ג'ורג' וימצא את-הספר ויקרא בכתובים וישמח לבבו: וילך ויאמר אל-פול ראה כי מאהבת סודית שלחה לי מכתב:            ‏ויאמר לו פול הו איזה יופי: ויאמר לו ג'ורג' אכן מכתבה יפה מכל מכתב אשר קראתי: וישמח פול את-לבבו: ויכתוב פול ‏ספרים רבים לאמור אהבתי לך גדולה מאהבת נשים וכל היוצא בזה: וילך ג'ורג' אל-ג'ון ואל-רינגו יאמר להם רוצה אני ‏לשאול קושייה: ויאמרו דבר: ויאמר הנני יודע כי-ספרי-האהבה אשר על-מפתן דלתי של-פול הם: וישאלוהו איך גילית ‏ויאמר מזהה אני את-כתב-ידו: ויאמר לו ג'ון לך ספר לו: וילך ג'ורג' אל-החדר אשר פול יושב בו ויכנס ויתיישב על-ידו: ‏ויאמר הנני רוצה לדבר עמך: ויאמר לו פול ספר לי מה על-ראשך: ויתקרב ג'ורג' אל-פול וינשק אותו: וישמח פול ‏שמחה גדולה ויאמר אני אוהב אותך:       ויאמר ג'ורג' הנני יודע זאת: ויתמהמה פול וישאל איך: ויאמר לו ג'ורג' כתבך היה ‏על-הספרים אשר-שלחת למפתן דלתי: ויחייך פול חיוך גדול ויאמר טמבל אני: ויאמר ג'ורג' לא כי-גם אני אוהבך יותר ‏מכל אישה על-פני האדמה: ויציצו ג'ון ורינגו מפתח הדלת: וילחש ג'ון ויאמר אל-רינגו איכס כמה קיטש: ויך רינגו את-‏ג'ון ויאמר לו סתם פיך: וימשיכו ג'ורג' ופול להתנשק וישנו זה לצד-זה כל-הלילה ההוא:‏

 

ד וירד הגשם טיפין טיפין וירא ג'ורג' עד מאוד: ויכה הברק ויעקוב הרעם ויקפוץ ג'ורג' ממיטתו ויצרח כמו בחורה: ויקם פול ממשכבו למשמע הרעש הנורא וידפוק על דלתו של ג'ורג' לאמור התשתגע ג'ורג' ואין שעות השינה מספיקות לי ורוצה לישון אני: ויבכה ג'ורג' ויפתח את דלתו ויראה את פול עומד מולו ויחבקו: ויתהה פול לפשר העניין ולא יבין מה זה הדבר אשר נכנס לראשו של ג'ורג' ויאמר כמה מפטריות ההזיה לקחת חברי: וישתתק ג'ורג' ויתבייש לומר את אשר על ליבו שמפחד הוא: ויבין מהבעת פניו פול שמפחד חברו הצעיר מהרעמים החזקים ויחבקו: ויאמר לו אל תירא ג'ורג' חברי הצעיר רעמים אלה הם רק מתנת הג'ון לאדמה: וירגע ג'ורג' ויבקש מפול לישון עמו ויענה המבוגר לבקשתו: וישכבו במיטה ויכרוך ג'ורג' ידיו סביב חברו וינשק צווארו: וידהם פול לאמור מה עושה אתה וחושב אתה כי משתין בקיר אנוכי: ויאמר ג'ורג' לא משתין בקיר אתה ושפתיך בצבע חוט השני הן: וסומק יעלה בלחייו של פול ויסתובב אל חברו וישק על שפתיו: ויעצור אותו ג'ורג' ויאמר יודע אנוכי על מעשי הזימה שביצעתם אתה ולנון באישון הליל ויסתובב ויעלב: ויעלה מעליו פול לאמור איני יודע מה הם דברי ההבל הללו כי רק אותך רוצה אנוכי: ויחשוב ג'ורג' ולא ידע מה להחליט: ותזרח השמש ותשקע השמש: ובבוקר היום השלישי וידפוק ג'ורג' על דלתו של פול לאמור מצטער אני כי חשבתי שבוגד אתה בי: ויסמיק פול ויקח את הצעיר בידיו וילחוש באוזנו לאמור אוהב אותך אני גייזעלה:

נכתב על ידי , 28/4/2012 19:47  
1 תגובות   הצג תגובות    הוסף תגובה   הוסף הפניה   קישור ישיר   שתף   המלץ   הצע ציטוט3,165
הבלוג משוייך לקטגוריות: נוער נוער נוער , משוגעים , אהבה למוזיקה
© הזכויות לתכנים בעמוד זה שייכות לגייזעל'ה אלא אם צויין אחרת
האחריות לתכנים בעמוד זה חלה על גייזעל'ה ועליו/ה בלבד
כל הזכויות שמורות 2019 © נענע 10 בע"מ