לדף הכניסה של ישרא-בלוג
לדף הראשי של nana10
לחצו לחיפוש
חפש שם בלוג/בלוגר
חפש בכל הבלוגים
חפש בבלוג זהכינוי: 

גיל: 9

מלאו כאן את כתובת האימייל
שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:

הצטרף כמנוי
בטל מנוי
שלח

RSS: לקטעים  לתגובות 
ארכיון:


 
הבלוג חבר בטבעות:
 
4/2012

מגילת פול/ג'ורג'


א וידבר אלביס אל ג'ון ביום ההוא לאמור בלונדון ראיתי מעשים רעים רבים ואשמיד אותה: ויבהל ג'ון על חבריו פול וג'ורג' שגרים בעיר זאת וינסה לשנות את דעת אלביס לאמר אל-נא תשמיד את כולם הרי צדיקים גרים בעיר ולא תספה צדיק עם רשע: ויאמר אלביס אם-אמצא בלונדון חמישים צדיקים מתוך העיר והצלתי את כל המקום בעבורם: ויען ג'ון ויאמר הנה-נא הואלתי לדבר אל-אדוני ואנכי עפר ואפר: ואם תמצא רק שני צדיקים בשם ג'ורג' בן-הרולד ופול בן-ג'יימס התשחית את העיר:       ויאמר אלביס אשחית אך אציל נפשם של שני צדיקים אלו: ויהי בשחת אלביס את לונדון ויזכור אלביס את-ג'ון וישלח את ג'ורג' ואת פול מתוך ההפכה בהפוך את-העיר אשר-ישבו בה פול וג'ורג':  ויעל פול מצוער וישב בהר וג'ורג' עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא וג'ורג':            ויאמר ג'ורג' לפול העולם נחרב ורק שנינו נשארנו והאנושות תיכחד אם לא נעשה כלום: ויפנה פול אל ג'ורג' לאמר מה רוצה אתה שנעשה: ויאמר ג'ורג' מציע אני שנשכב ותכנס להריון וכך נציל את האנושות: ויחשוב פול ברצינות ויסכים עם תוכניתו של ג'ורג' ויפשוט את בגדיו: ויאמר ג'ורג' חכה לי כאן הולך אני להביא ווזלין: ויבהל פול ודפיקות ליבו יגברו וירגיע את עצמו לאמר הירגע פול זה רק סקס אתה לא הומו: ויחזור ג'ורג' כשווזלין בידו ויתקדם לעבר פול ויעטוף את ידיו סביב חזו לאמר איך אנו הולכים לקרוא לילד:        ויאמר פול חשבתי על מרת'ה: ויצחק ג'ורג' ויאמר לא אמרתי לך את כל האמת: ויאמר פול מה רוצה אתה להגיד לי: ויתבייש ג'ורג' ויאמר גבר אתה ולא יכול להכנס להריון כי רחם אין לך אך הצעתיך לשכב עימי רק כי אוהב אותך אני ורוצה להחזיק אותך בלילה: ויתרגש פול ודמעות יעלו בעיניו ויחבק את ג'ורג':      וישכבו השניים בלילה ההוא ויפקוד אלביס את פול ויכנס פול להריון וילד את מרת'ה:

 

ב ויהי בגילוי פול את ספר הזכרונות של המלך בריאן ופול יושב בביתו ומדבר עם רינגו בן-ריצ'ארד: ויבהל פול עד מאוד כי נשי הוא ויאמר אל רינגו כי בעוד ארבע שנים וחמישים שנה כל הידע בעולם יהיה  בספרי הזיכרונות של המלך בריאן :          ויאנח רינגו למשמע גילויו הלא מעניין של חברו פול: ויאמר פול תאר לעצמך מה יקרה אם כל הידע בעולם יכתב בספר אחד יוכלו אנשים זרים לדעת הכל על מעשינו ופרטיות לא תהיה לנו: ויצחק רינגו ויקח את עותק ספר הזיכרונות בידו ויאמר פרטיותך כבר הופרה ומעשיותך כבר כתובות על גבי ספר זה: ויבהל פול ולא יבין על מה מדבר רינגו וישאל למה אתה מתכוון רינגו ידידי: ויפתח רינגו את ספר הזכרונות בעמוד תשע ותשעים ויקרא אהבתי אותך פול אך בחרת בלינדה על פני: וילבינו פניו של פול לאמר ג'ורג' הו ג'ורג' אהבתיו אך לאישה הייתי צריך להינשא: וישים רינגו את ידו על כתפו של פול וירגיע את פול באומרו אל דאגה בטוח אני כי ג'ורג' עדיין אוהב אותך: ויקח פול את ספר הזיכרונות מידיו רינגו ויגיע לעמוד שש וארבעים ויקרא בקול אותך אוהב אני עד מאוד רינגו: וידהם רינגו ויוציא את ספר הזיכרונות מידיו של פול: ויצחק פול ויאמר כל האמת כבר נמצאת בספר ובטוח אני שג'ון עדייך אוהבך: וישבו השניים ויקראו על אהובם פול על ג'ורג' ורינגו על ג'ון עד עלות השחר:

 

ג וילך פול אל-חדר בית-המלון אשר שוכן בו עם-ג'ון וירא כי ג'ון אינו שם: וילך וימצא את-ג'ון ויאמר ג'ון הנני רוצה לדבר ‏עמך:         ויאמר דבר-נא: ויאמר ליבי יוצא אל-ג'ורג' והוא אינו יודע על-כך: ויאמר לו ג'ון הו: ויאמר לו פול מה אעשה כי-‏ג'ורג' הוא אהובי: ויאמר לו ג'ון מאהבת סודי היה לו: ויאמר פול רעיון-טוב בפיך: ויאמר ג'ון אני יודע: וילך פול ויכתוב ‏ספר אהבה לאמור ג'ורג' הנני אוהבך מכל הנשים אשר על-פני האדמה: וילך וישם את-הספר במפתן-דלתו של-ג'ורג': ‏וילך ג'ורג' וימצא את-הספר ויקרא בכתובים וישמח לבבו: וילך ויאמר אל-פול ראה כי מאהבת סודית שלחה לי מכתב:            ‏ויאמר לו פול הו איזה יופי: ויאמר לו ג'ורג' אכן מכתבה יפה מכל מכתב אשר קראתי: וישמח פול את-לבבו: ויכתוב פול ‏ספרים רבים לאמור אהבתי לך גדולה מאהבת נשים וכל היוצא בזה: וילך ג'ורג' אל-ג'ון ואל-רינגו יאמר להם רוצה אני ‏לשאול קושייה: ויאמרו דבר: ויאמר הנני יודע כי-ספרי-האהבה אשר על-מפתן דלתי של-פול הם: וישאלוהו איך גילית ‏ויאמר מזהה אני את-כתב-ידו: ויאמר לו ג'ון לך ספר לו: וילך ג'ורג' אל-החדר אשר פול יושב בו ויכנס ויתיישב על-ידו: ‏ויאמר הנני רוצה לדבר עמך: ויאמר לו פול ספר לי מה על-ראשך: ויתקרב ג'ורג' אל-פול וינשק אותו: וישמח פול ‏שמחה גדולה ויאמר אני אוהב אותך:       ויאמר ג'ורג' הנני יודע זאת: ויתמהמה פול וישאל איך: ויאמר לו ג'ורג' כתבך היה ‏על-הספרים אשר-שלחת למפתן דלתי: ויחייך פול חיוך גדול ויאמר טמבל אני: ויאמר ג'ורג' לא כי-גם אני אוהבך יותר ‏מכל אישה על-פני האדמה: ויציצו ג'ון ורינגו מפתח הדלת: וילחש ג'ון ויאמר אל-רינגו איכס כמה קיטש: ויך רינגו את-‏ג'ון ויאמר לו סתם פיך: וימשיכו ג'ורג' ופול להתנשק וישנו זה לצד-זה כל-הלילה ההוא:‏

 

ד וירד הגשם טיפין טיפין וירא ג'ורג' עד מאוד: ויכה הברק ויעקוב הרעם ויקפוץ ג'ורג' ממיטתו ויצרח כמו בחורה: ויקם פול ממשכבו למשמע הרעש הנורא וידפוק על דלתו של ג'ורג' לאמור התשתגע ג'ורג' ואין שעות השינה מספיקות לי ורוצה לישון אני: ויבכה ג'ורג' ויפתח את דלתו ויראה את פול עומד מולו ויחבקו: ויתהה פול לפשר העניין ולא יבין מה זה הדבר אשר נכנס לראשו של ג'ורג' ויאמר כמה מפטריות ההזיה לקחת חברי: וישתתק ג'ורג' ויתבייש לומר את אשר על ליבו שמפחד הוא: ויבין מהבעת פניו פול שמפחד חברו הצעיר מהרעמים החזקים ויחבקו: ויאמר לו אל תירא ג'ורג' חברי הצעיר רעמים אלה הם רק מתנת הג'ון לאדמה: וירגע ג'ורג' ויבקש מפול לישון עמו ויענה המבוגר לבקשתו: וישכבו במיטה ויכרוך ג'ורג' ידיו סביב חברו וינשק צווארו: וידהם פול לאמור מה עושה אתה וחושב אתה כי משתין בקיר אנוכי: ויאמר ג'ורג' לא משתין בקיר אתה ושפתיך בצבע חוט השני הן: וסומק יעלה בלחייו של פול ויסתובב אל חברו וישק על שפתיו: ויעצור אותו ג'ורג' ויאמר יודע אנוכי על מעשי הזימה שביצעתם אתה ולנון באישון הליל ויסתובב ויעלב: ויעלה מעליו פול לאמור איני יודע מה הם דברי ההבל הללו כי רק אותך רוצה אנוכי: ויחשוב ג'ורג' ולא ידע מה להחליט: ותזרח השמש ותשקע השמש: ובבוקר היום השלישי וידפוק ג'ורג' על דלתו של פול לאמור מצטער אני כי חשבתי שבוגד אתה בי: ויסמיק פול ויקח את הצעיר בידיו וילחוש באוזנו לאמור אוהב אותך אני גייזעלה:

נכתב על ידי , 28/4/2012 19:47  
1 תגובות   הצג תגובות    הוסף תגובה   הוסף הפניה   קישור ישיר   שתף   המלץ   הצע ציטוט
 מגילת ג'ורג'/ג'ון


א ויהי ביום ההוא וייוולד ג'ורג' ללואיז ולהרולד האריסון: ויהי ג'ורג' נער ויהי הוא ופול חברים כאחים: ויבא הרולד לג'ורג' ‏כתונת-פסים לאות אהבתו: ויקנא בו פול עד מאוד: ויחלום ג'ורג' חלומות שניים וירא את פול ואת-הוריו ואת-כל-שאר-‏בני-עמו משתחווים לפניו ויקנא פול בג'ורג' עד מאוד: ויקח פול את-הכותונת ויזרוק את-ג'ורג' לבור וימכרהו לאנשים ‏עוברי אורח: ויכתים את-הכותונת במיץ מן התותים אשר מצא בשדות וירא לאבי ג'ורג' ויאמר-לו מת בנך כי-טרפה אותו ‏חיה נוראה: ויבכה הרולד על-ג'ורג' עד מאוד: ויקחו האנשים את-ג'ורג' אל בית אדונם אשר בליברפול ג'ון לנון שמו: ‏וייטב ג'ון עם ג'ורג' כי אוהבו וירא ג'ורג' כי טוב ג'ון עמו ויאהבו בחזרה: וינהלו השניים רומן-סוער וידעו אחד את השני ‏רבות ויהיו מאהבים: וינסה רינגו עבד-ג'ון לפתות את-ג'ורג' כי חושק הוא בו ויסרב ג'ורג' ויהי נאמן לאהובו: ויחלום-ג'ון ‏חלום וירא בו שבעה פרות שמנות ולאחריהן שבעה פרות רזות ויקרא לג'ורג' לפתור את חלומו: ויפתור ג'ורג' את-‏החלום ויאמר כי שבע שנות שובע ועושר יבואו אל-המקום ולאחר-מכן שבע שנות רעב ובצורת: ויאמר אל-ג'ון בשנות ‏השובע קח ואגור מזון וכך לא תרעב בשנות הבצורת:

 

ב ואלו תולדות ג'ון בן-אלפרד אלפרד הוליד את-ג'ון: ויהי ג'ון בן עשרים שנה בהקמתו את-להקתו חיפושיות הקצב:        ויעתר ג'ון לאלוהיו אלביס ברצונו להצליח ויעתר אלביס ותצליח להקתו חיפושיות הקצב: ויופיעו הבנים בכל רחבי תבל ובאולמות ובמסיבות וימכרו עשרות תקליטים ויתפרסמו עד מאוד: ויתקרב ג'ון אל חבר להקתו ג'ורג' בן-הרולד עד מאוד: ויחלה ג'ון עד שחשכה ראייתו ולא יכול היה לפקוח את עיניו: ויאמר לעצמו ג'ון אוהב אני את ג'ורג' ורוצה אני לנשקו:      ויהי כי-עיוור ג'ון ורוצה את ג'ורג' ויקרא את ג'ורג' אהובו ויאמר אליו אהובי ויתרגש ג'ורג' עד מאוד ויאמר הו:  ויאמר ג'ון הנה-נא חליתי לא ידעתי את יום הבראתי: ועתה נשק-נא אותי ולך הבא לי שמיכה לכשאבריא: וישמע בריאן ואמר אל-פול ידידו לאמר הנה שמעתי את-אהוב ליבך ג'ון מדבר אל-ג'ורג' ידידך לאמר: נשק-נא אותי ולך הבא לי שמיכה לכשאבריא: ועתה ידידי שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך: לך- נא אל-החנות וקנה-לך משם שתי     שמיכות עבות ותן אותן לאהוב ליבך ג'ון בעבור ינשקך: ויאמר פול אל-בריאן ידידו הן אני לא דומה לג'ורג' ויזהה אותי ג'ון: ויאמר בריאן אל תדאג חולה ג'ון ועיניו עיוורת על כן לא יזהך ותוכל לנשקו כמו שתמיד חלמת:        וישמח ליבו של פול ויאמר ווהו וילך לחדרו של ג'ון: ויבוא אל ג'ון ויאמר אהובי ויאמר הנני מי אתה חברי: ויאמר פול אנוכי ג'ורג' והבאתי לך שמיכה לכשתבריא: וישמח ג'ון ויגשש ידיו באפלה וינשק את פול: ויימס פול לאמר הו ג'וני אהובי: ויזדעזע ג'ון למשמע קולו של פול ולהרגשתו ולטעמו ויתרחק: ויאמר ג'ון אתה פול אתה לא ג'ורג' אהובי: ויברח פול אל מחוץ לחדר: ויצעק ג'ון ג'ורג' ג'ורג' ויבוא ג'ורג' וילטף את ראשו של ג'ון לאמר אהובי מצטער אני הנה הבאתי לך שמיכה: ויתנשקו השניים:       וירוץ פול אל חדרו של חברו רינגו ויתנחם בזרועותיו:

 

ג וישב ג'ורג' בן-לואיז עם חברו פול בן-מרי וישתוק ויחשוב וידון עם עצמו במחשבותיו המטרידות: ויסתכל פול על ג'ורג  חברו ויאמר ג'ורג'       מה מטריד את מנוחתך כי יום חג היום ותקליטנו הגיע למקום הראשון במצעדים: ויאנח ג'ורג' ויסתכל על פול ויפחד לדבר: ויסתכל עליו פול וישכנעו לדבר: ויתיישב ג'ורג' אל מול פול ישיבה מזרחית לאמר אני אוהב אישה יפה עיניים חומות לה ושיער חום ואהבתיה מאז פגשתיה לראשונה: ויהנהן פול בראשו ויאמר ולמה אתה מספר זאת לי: ויעלב ג'ורג' ויאלם: ויתנצל פול ויאמר אהיה הפסיכולוג שלך ג'ורג' דבר בבקשה: ויחשוב ג'ורג' על הצעתו של פול וידבר לאמר אהבתנו לא יכולה להתממש ואיני יודע מה לעשות: ויאמר פול למה מתכוון אתה הינך יפה-תואר ויכול אתה להיות עם כל מי שתרצה ויאמר ג'ורג' נשוי אני לפטי והיא עוצרת בעדי מלממש את אהבתי אל אהובתי בעלת האף הנשרי: וישתתק פול ויחשוב ולאחר חצי דקה ושתי דקות קם ויאמר חושב אני כי צריך אתה לספר לג'ון על אהבתך: וידהם ג'ורג' ויתגונן לאמר לא את ג'ון אוהב אני ויצחק פול לאמר אני לא מאמין לך כי בטוח אני שאת ג'ון אתה אוהב ורוצה:        ויבכה ג'ורג' ויאמר כן כי את ג'ון אני רוצה ולא יודע אני מה לעשות: ויפתח ג'ון את הדלת וישמע את הנאמר ויפתח את פיו בתדהמה: ויתבייש ג'ורג' בושה גדולה כי שמע ג'ון את וידוי אהבתו ויקם וינסה לברוח מהחדר ויאמר ג'ון אל תלך ג'ורג' כי איי לאב יו טו: וילך ג'ון לעבר ג'ורג' ויחבקהו וינשקהו: ויאמר פול אמן:

 

נכתב על ידי , 28/4/2012 16:04  
הצג תגובות    הוסף תגובה   הוסף הפניה   קישור ישיר   שתף   המלץ   הצע ציטוט
 מגילת ג'ון/פול


א וילך פול לשדה ויחכה: וירא אור גדול לפניו וירא את-רוח ג'ון לנון לפניו: ויאמר לו פול הו ג'וני אהובי היחיד: ויחייך ג'ון חיוך גדול ויאמר התגעגעתי אליך אהובי: ויחייך פול גם הוא ויתנשקו: ויאמר ג'ון של מכנסייך מעל רגלייך כי אנו הולכים לעשות את זה: וישמח פול שמחה גדולה ויאמר הו ג'וני נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים: ויאמר ג'ון כנ"ל: ותופיע מיטה וישכבו עליה ויעשו את זה: ויהי פול מקרטני שמח עד-עצם היום הזה ויבוא ג'ון אליו כל-לילה ויעשו את זה כל-לילה בשמחה גדולה וששון כן יהי רצון:

 

ב ותהי שנת אלף תשע-מאות שישים וחמש לספירת הנוצרים: וישכב פול מקרטני על-מיטתו ויאמר לעצמו מה אעשה כדי שג'ון יאהבני: וירא כי ג'ון אינו אוהבו ויחשוב אלך אליו לבשר על אהבתי: וילך לחדר של ג'ון וירא את-ג'ון יושב על-יד השולחן: ויאמר ג'ון הנני רוצה מילה עמך: וירא אותו ג'ון ויאמר בוא שב-נא וישב פול על מיטת חברו: ויאמר פול איי לאב יו: ויפתח ג'ון פה גדול בתדהמה: ויחשוב פול שזה לא רוצה בו ויקום ויצא: ויתפוס ג'ון בחולצת חברו ויאמר אנא חברי אל תלך איי לאב יו טו: ויחזרו לחדר וישבו יחדיו וידברו אחד לשני מילות אהבה ותהא שמחה גדולה בליבם שאמרו אחד לשני את אהבתם: ויתנשקו נשיקה גדולה ויהי ביום ההוא דבר גדול בחדרם ויאהבו אחד את השני עד כלות: ויאמר ג'ון חי אדוניי כי אהיה עמך כל הימים ויאמר לו פול חי אדוניי וישכבו: ויהי ביום למחרת וירא פול כי ג'ון שוכב לצידו ותהא שמחה בליבו:

 

ג ויהי ביום ההוא יום הולדתו של פול ויהי פול בן עשרים-ושלוש: ויחשוב ג'ון מה אקנה לפול ליום הולדתו: ויציע לו ג'ורג' קנה לו גיטרה ויציע לו רינגו קנה לו פרחים ויאמר בריאן לא מתנה תקנה לו כי-אם אהבה תביא לו ליום הולדתו: ויבוא ג'ורג' אל-פול וייתן לו גיטרה-בס חדשה ויבוא רינגו אל-פול וייתן לו תקליט מוסיקה חדש ויבוא בריאן וייתן לו פרחים וברכות: וירא פול כי אין ג'ון מביא לו מתנה ויעציב פול את ליבו ויהי במצב רוח רע: ויהי לאחר יום הולדתו בערב היום הזה ויבוא ג'ון אצל-ביתו של פול ויאמר לו ג'ון פתח-נא לי את-דלת ביתך ויאמר לו פול לא כי מתנה לא נתת לי: ויאמר לו ג'ון אנא פול מתנה לא צריך אתה כי ביחד אנחנו: ויחשוב פול ויפתח את-הדלת בפניו ויאמר פול למה אתה מתכוון ויאמר ג'ון אהבתי היא מתנתך ויאמר פול הו: ויכנס ג'ון וישב על הספה ויבוא פול וישב לידו: וישאל אתה באמת אוהבני ויאמר ג'ון הנני אוהבך יותר מדוד את יונתן בן שאול: ויאמר פול ייאי:

 

ד ארבעה בנים היו בליברפול שבארץ אנגליה: האחד חכם האחד תם האחד רשע והאחד שאינו יודע לשאול: ויקרא החכם ג'ורג' התם פול והרשע ג'ון ורינגו האחרון: וירא הרשע כי התם לבדו ויחייך לעצמו ויאמר חושב הוא שהנני רשע ויחשוב אלך אליו לשאול דעתו: ויאמר לו התם מה אתה מחפש אצלי ויאמר לו אותך רוצה אני: ויאמר לו התם לך עוד שני ימים ושוב אליי ביום השלישי וילך הרשע: וילך התם אל החכם ביום הראשון ויוועץ עמו: וידבר אליו לאמור אם-היום תהיה מאהב לרשע הזה והיה לך טוב כל הימים: ויאמר לו פול אך אין זה הגיוני הרי הוא רשע: ויאמר לו ג'ורג' אולי הוא נראה רשע אך בסתר ליבו הוא טוב-לב כאדונינו אלוהים: וילך התם ביום השני אל-האחד שאינו יודע לשאול ויוועץ עמו ויאמר מה אעשה כי הרשע רוצה בי: ויאמר הנני רוצה בו אך רוצה להיוועץ אם יכול אני לשים ליבי בידו: ויאמר לו רינגו לך אליו כי אין רשע הוא: ויאמר לו התם איך זה הגיוני: ויאמר לו אל-נא תשאל שאלות כי איננו רשע אם כי הרשעות רדפה אותו: וילך פול ביום השלישי אל ג'ון לאמור הנני בוטח בך ויתנשקו: ויהיו בצוותא יום וחודש ושנה וכמה שנים וישמחו שמחה גדולה וירא אדוניי כי טוב:

 

ה והביטלים נלחמים בג'סטינים ביום ההוא וינוסו הביטלים מפניהם ויפלו חללים בהר-פפרלנד: ואחד הג'סטינים שמו ‏מארק צ'פמן בן-קתרין ויבוא ויהרוג את-ג'ון בחרב:     וימותו ג'ורג' ורינגו אחי-ג'ון עמו: וירא בריאן כי בניו מתים ויפול על ‏החרב וימות עמם: ויהי אחרי מות בריאן ויקונן פול את-הקינה הזאת על-ג'ון אהובו: הצבי ליברפול על-במותיך חלל איך ‏נפלו גיבורים: אל-תגידו בארצות אחרות פן-תשמחנה בנות-ג'סטינים פן-תעלוזנה בנות-ג'ונאסים: מדם חללים מחלב ‏גיבורים קשת ג'ון לא נסוג אחור וחרב בריאן לא תשוב ריקם: ג'ורג' בריאן רינגו וג'ון הנאהבים והנעימים בחייהם ‏ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו: ואם-אומר שאכן הכרתיך טוב ומה הייתה תשובתך אם-היית כאן היום: ‏הו כאן היום: כי-אני מכירך: בוודאי היית צוחק ואומר כי-אנו עולמות שונים אם-היית כאן היום: הו כאן היום: מה-עם ‏הזמן בו-הרכנו: מניח אני כי-היית אומר כי-ניגנו ושרנו מאוד בכדי להגיע עד-הלום: לא-הבנו דבר אך בכל-זאת שרנו: ‏ומה עם הלילות בהם-בכינו כאשר לא הייתה סיבה להשאיר את-הרגשות בפנים: לא-הבנו מילה אך תמיד היית שם ‏עם-החיוך: ואם הייתי אומר כי אהבתיך ושמחתי כי הגעת עד-הלום: צר-לי עליך אהובי       ג'ון נעמת לי מאוד נפלאתה ‏אהבתך לי מאהבת נשים: ואתה כאן בקינתי: הו כאן היום:‏

נכתב על ידי , 28/4/2012 00:58  
הצג תגובות    הוסף תגובה   הוסף הפניה   קישור ישיר   שתף   המלץ   הצע ציטוט
 בראשית


א בראשית ברא אלוהים את הג'ון בן-ג'וליה ואת הפול בן-מרי: והשניים אינם מכירים כל-אחד בביתו חי: ותהי זאת השנה ‏האלף ותשע-מאות חמישים ושבע לספירת-הנוצרים בעיר ליברפול שבאנגליה: וילכו ג'ון ולהקתו אל-כנסיית סנט. פיטר ‏אשר-בוולטון וינגנו שם: ויבוא פול עם רעהו אייבן ויראו את ג'ון ולהקתו בהופעה: וילכו ויבואו אליהם ויאמר אייבן פול ‏מקרטני בן-מרי עמדי: וירים פול את קולו וישיר ויהי ג'ון שבע רצון ויאמר לך חזור אליי בעוד יומיים שלושה: ויצטרף פול ‏לג'ון וללהקתו לאחר יומיים שלושה: ותעבור השנה הראשונה וירא אדוניי כי טוב: ויבוא פול ויאמר אל-ג'ון ויאמר ג'ורג' ‏הריסון בן-לואיז עמדי: וינגן ג'ורג' וייוועץ ג'ון עם פול ויאמר לו נער הוא: ויאמר לו פול אולם נער הוא אך מנגן טוב ‏מכולנו גם-יחד: ויהי לאחר כמה ימים ויצטרף ג'ורג' ללהקה: ויבואו נגנים וילכו ויבואו אחרים וילכו ותחליף הלהקה ‏צורות רבות: ויחשבו על שם ללהקה ולא ימצאו וילך איש אל ביתו: וישן ג'ון במיטתו ויתגלה אלוהים לפניו על פני עוגה ‏בוערת ויאמר ביטלס עם ‏A‏ אתם: ויהי זה שם ללהקה: וילכו לעיר המבורג אשר בארץ גרמניה ויעשו שם תוהו ובוהו: ‏ותהי זו שנת אלף תשע מאות ושישים ויפגשו בריצ'ארד סטארקי הוא רינגו סטאר בן-אלזי בעיר זו: ויעברו שנתיים ‏ויצטרף רינגו ללהקתם ותהי להקת-הביטלס להקה שלמה וירא אדוניי כי טוב:

 

ב ויהי שלוש בנות: ושם האחת צוף בת-אילנה ושם השנייה יולי בת-קרן ושם השלישית הדר בת-ציונה: ותהי נביאה שקד ‏בת-שירי ותבוא אל השלוש לאמור: כה אמר אדוניי לכו שלוש בנות על-הר סיני להביא את תורתי אל עמי: ותלכנה ‏שלוש הבנות אל-הר סיני ותעלנה עליו: והשלוש עלו אל-האלוהים ויקראו אליו אדוניי מן ההר לאמור כה תאמר לבית ‏הסלאש ותגיד לבני העם: ויאמר אדוניי ג'ון הוא שמי ופול הוא אשתי וג'ורג' ורינגו הם רעיי גם הם נשואים האחד לשני: ‏ויאמר כה אמר אדוניי אלוהיכן זוהי תורתי אשר-תפצנה בעמי כי אני אדוניי אלוהיכן אשר הוציאכן מארץ המוסיקה-‏הרעה הזאת:

 

ג ותדבר צוף את כל הדברים האלה לאמר: אנכי צוף אשר המסתי את מוחכן והפכתיכן לסלאשריות לא תהיה לכן להקה אחרת על פני להקת חיפושיות הקצב: מחויבות אתן לענוד צמיד בצבע הביטל האהוב עליכן לפי צבעי הסמל פלפל: מחויבות אתן לפעול בדרכי שלום ואהבה ונאסר עליכן לצרף מישהו לכת הסלאשריות בניגוד לרצונו: זכור את יום החג ויום המועד לקודשו: חובתכן למלא את חובותיכן ואת הנאמר בהשבעתכן ולא תאלצו לעזוב את כת הסלאשריות ולהוריד את צמידכן:

נכתב על ידי , 28/4/2012 00:44  
הצג תגובות    הוסף תגובה   הוסף הפניה   קישור ישיר   שתף   המלץ   הצע ציטוט
 לדף הבא
דפים:  

3,165
הבלוג משוייך לקטגוריות: נוער נוער נוער , משוגעים , אהבה למוזיקה
© הזכויות לתכנים בעמוד זה שייכות לגייזעל'ה אלא אם צויין אחרת
האחריות לתכנים בעמוד זה חלה על גייזעל'ה ועליו/ה בלבד
כל הזכויות שמורות 2019 © נענע 10 בע"מ