לדף הכניסה של ישרא-בלוג
לדף הראשי של nana10
לחצו לחיפוש
חפש שם בלוג/בלוגר
חפש בכל הבלוגים
חפש בבלוג זה

הבלוג של מיכאל - היסטוריה א


כינוי: 

מין: זכר

מלאו כאן את כתובת האימייל
שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:

הצטרף כמנוי
בטל מנוי
שלח

RSS: לקטעים  לתגובות 
ארכיון:


3/2008

שאלות מאגר בגרות היסטוריה א


 

 

שאלות מאגר- מתוך 25 השאלות הבאות, אני אבחר 8 שאלות שתענו עליהן במבחן. משך זמן הבחינה 2 שעות

 

בניין הבית הלאומי בארץ-ישראל

1.      א. הסבר את הסיבות לעלייה לארץ ישראל בשנות ה -20, והצג שלושה  אפיינים של העולים בתקופה זו.

ב.    הצג את הפעילות של היישוב היהודי לקידום הבית הלאומי בארץ-ישראל בשנות ה -20 בשניים מהתחומים: התיישבות חקלאית, חינוך ותרבות, מסגרות כלכליות.

א.  כיצד נערך היישוב היהודי בתקופת המרד הערבי 1936-1939 בשניים מהתחומים הבאים:   בטחון, התיישבות וכלכלה.

ב. הצג את הגישות השונות ביישוב היהודי בנוגע ליחס כלפי הערבים, הסבר גישה אחת מהן.

3.     הסבירו את המטרות, המבנה ותחומי הפעילות של "הוועד הלאומי".

4.     תאר את המאפיינים של שתי צורות ההתיישבות החקלאית שנוצרו בשנות ה – 20, תן דוגמא, שֶם של ישוב לכל צורת התיישבות.

5.     הציגו שתי סיבות לפרוץ מאורעות תרפ"א ( 1921 ) ותארו בקצרה כיצד השפיעו המאורעות על יחסי יהודים-ערבים-בריטים

 

6.     תאר את התפתחות היחסים בין היהודים בין הערבים בארץ ישראל בשנות ה -20.

7.        הסבר שתי סיבות למאורעות תרפ"ט, והצג תגובה אחת של בריטניה 

          למאורעות אלו.

8.       הסבר שני גורמים שסייעו לבניין הבית הלאומי בשנות ה-20, ושני גורמים, 

          שעיכבו את בנייתו.

 

9 א.  לפניך קטע שכתבו פעילים ציוניים בתוניסיה אל הסוכנות היהודית. קיראו קטע זה וענו על השאלה שאחריו: " מלבד בתי הספר ללימוד תנ"ך ותלמוד, פתחנו "שיעורי ערב" ללימוד השפה העברית המודרנית, הציונות וידיעת הארץ...רק רצון העלייה לארץ הוא הדוחף את הנוער שלנו לחיים חדשים...התקווה לעלייה לארץ ולחיים יהודיים בארץ הם המחסום בפני התרבות המתבוללת האירופאית".

ציין על פי הקטע את דרכי הפעולה של הפעילים הציוניים והסבר את השפעת פעילותם על הנוער היהודי בתוניסיה.

10 א. הצג את השינויים שחלו בחיי היהודים בארצות האיסלאם בשניים מהתחומים: דמוגרפיה,כלכלה,חינוך והסבר את השפעת השלטון הקולוניאלי על השינויים שהצגת.

11 . הגישות השונות ביישוב היהודי בנוגע ליחס כלפי ערבים והבריטים

קרא את קטע המקור וענה על השאלות הבאות:

            " מטרת האגודה... לסלול את הדרך להבנה בין עברים (יהודים) וערבים לצורות חיים  משותפות בארץ-ישראל על יסוד שוויון שלם בזכויותיהם הפוליטיות של שני לאומים בעלי אוטונומיה רחבה וצורותיה של עבודה משותפת לטובת התפתחותה של הארץ.... בארץ- ישראל יגורו תמיד שני לאומים, יהודים וערבים... המדינה יכולה להצליח רק אם ישלוט בין שני הלאומים יחס של אימון הדדי... אין אנו רוצים במדינה יהודית, אלא במדינה של  דו – לאומים, בארץ-ישראל".                (ברית שלום, שאיפותינו תרפ"ז-1927)

      א. על פי הקטע, הצג את גישתו של כותב הקטע כלפי הרוב הערבי בארץ-ישראל ואת הפתרון  שמציע מחנה זה.   והצג והסבר גישה שונה מזו של כותב הקטע בנוגע ליחס כלפי הרוב  הערבי בארץ ישראל.(15 נק')

12.  השלטון הקולוניאלי והתמורות בחיי היהודים

     א. הסבר את ההבדלים בין דרך השליטה של צרפת בצפון אפריקה לבין דרך השליטה של בריטניה במזרח התיכון. (8 נק')

      ב. הצג את התמורות שחלו בחיי היהודים בארצות האסלאם בשניים מהתחומים הבאים: כלכלה, מעמד משפטי, מעמד הקהילה, חינוך, הסבר את הגורמים לשינויים אלה והבא דוגמה אחת מארצות האסלאם לשינויים שהצגת. ( 17 נק')

 

13.  השינוי ביחס כלפי היהודים בארצות האסלאם בשנות ה-30

   א. מה היה השינוי שחל ביחס של החברה הקולוניאלית והחברה המוסלמית כלפי היהודים  בשנות ה-30? הבא דוגמה לשינוי זה מאחת מארצות האסלאם. (10 נק')

   ב. הסבר את הגורמים לשינוי שהצגת בסעיף א. (15 נק')

14. ארץ-ישראל בשנים 1936- 1939

א.                  הסבר את הגורמים לפרוץ המרד הערבי, כיצד נערכו היהודים לאלימות?

ב.                  כיצד נערך היישוב היהודי בעקבות מאורעות תרצ"ו –תרצ"ט בשניים מהתחומים הבאים: התיישבות, ביטחון, כלכלה.

15. הצג שני גורמים שהובילו למאורעות תרפ"א וגורם שהוביל למאורעות תרפ"ט.

16. הצג שתי המלצות המופיעות בספר הלבן הראשון לאחר מאורעות תרפ"א ושתי המלצות בספר הלבן השני לאחר מאורעות תרפ"ט.

17. הצג 3 גורמים שעיכבו את הקמת הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל בשנות ה -20

18. תאר צורת התארגנות כלכלית, פוליטית ופוליטית שהוקמה בשנות ה –20 בארץ ישראל, הדגם את פעילותה.

19  . הפעילות הציונית בארצות האיסלאם

א. הסבר את הגורמים שהשפיעו על התנועה הציונית בארצות האסלאם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם.

ב. הצג את דפוסי הפעילות הציונית בארצות האסלאם בין שתי מלחמות העולם, והבא  דוגמה לפעילות ציונית במדינה שלמדת עליה .

20 . השלטון הקולוניאלי והתמורות בחיי היהודים

א. "ההשפעה של התקופה הקולוניאלית על החברה היהודית היתה ניכרת בכל מקום:היא לוותה בשורה ארוכה של תמורות פוליטיות כלכליות חברתיות ותרבותיות, כגון שינוי במעמד המשפטי... ועוד תופעות אחרות שהן מסימני ההיכר של תהליך המודרניזציה".             (אביטבול מ', "היהודים ופתיחת צפון אפריקה )

הסבר את התמורות שחלו בשלושה מהתחומים שמציין הכותב בקטע שקראת.

ב. הסבר את ההבדלים בין דרך השליטה של צרפת בצפון אפריקה לבין דרך השליטה של בריטניה במזרח התיכון (10 נקודות).

21.      ארץ ישראל בין השנים 1936-1939

א.      הצג שלושה גורמים למאורעות תרצ"ו – תרצ"ט , כיצד הגיבו הבריטים להחזרת הסדר הציבורי על כנו במהלך המרד הערבי ( לא כולל הספר הלבן השלישי).

ב.      הצג את עיקרי הספר הלבן  של מקדונלד 1939, והסבר במה הוא מבטל את התחייבויותיה של בריטניה לרעיון הציוני. (12 נק')

22 . הציונות ויחסי היהודים עם האוכלוסייה המקומית בארצות האיסלאם

א.            הסבר את הגורמים שהשפיעו על התנועה הציונית בארצות האיסלאם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם והצג את דפוסי הפעילות הציונית במדינה שלמדת עליה.

ב.            הסבר את הסיבות להרעת היחסים בין יהודים לבין חברת הרוב המוסלמית והחברה הקולוניאלית הצג את הביטויים לכך. (12 נק')

23 . השלטון הקולוניאלי והשינויים בחיי היהודים

א.            הסבר את התמורות שחלו בחיי יהודי ארצות האסלאם עם כניסת מעצמות אירופה בתחום החינוך או מעמד הקהילה , הבא דוגמה לשינוי שבחרת , כפי שבא לידי ביטוי באחת מארצות האיסלאם.

ב.            הסבר את הנסיבות לחדירת מדינות המערב לארצות האיסלם, תאר את ההבדלים בין דרך השליטה של צרפת לבין דרך השליטה של בריטניה, היכן שלטה כל מדינה בארצות האיסלאם.

24 . הציונות ויחסי היהודים עם האוכלוסייה המקומית בארצות האיסלאם

א.     הסבר את הגורמים שהשפיעו על התנועה הציונית בארצות האיסלאם בתקופה שבין שתי מלחמות העולם והצג את דפוסי הפעילות הציונית במדינה שלמדת עליה.

ג.             הסבר את הסיבות להרעת היחסים בין יהודים לבין חברת הרוב המוסלמית והחברה הקולוניאלית הצג את הביטויים לכך.

25 . השלטון הקולוניאלי והשינויים בחיי היהודים

א.     הסבר את התמורות שחלו בחיי יהודי ארצות האיסלאם עם כניסת מעצמות אירופה בתחום החינוך או מעמד הקהילה , הבא דוגמה לשינוי שבחרת , כפי שבא לידי ביטוי באחת מארצות האיסלאם.

 

 

 

בהצלחה !!!

נכתב על ידי , 29/3/2008 16:29  
23 תגובות   הצג תגובות    הוסף תגובה   הוסף הפניה   קישור ישיר   שתף   המלץ   הצע ציטוט
תגובה אחרונה של סקסית בטירוףף ב-8/7/2009 17:29
17,415
הבלוג משוייך לקטגוריות: אקטואליה ופוליטיקה , חטיבה ותיכון
© הזכויות לתכנים בעמוד זה שייכות למיכא אלא אם צויין אחרת
האחריות לתכנים בעמוד זה חלה על מיכא ועליו/ה בלבד
כל הזכויות שמורות 2018 © נענע 10 בע"מ