מכת בחורות
סטריאולוג (מכת בחורות)
כמו מונולוג, רק יותר מתקדם.
kiden
psychosphere (kiden)
טרור.